Následující Zásady souborů cookie stanovují pravidla pro ukládání a přístup k údajům na Zařízeních Uživatelů využívajících Web za účelem poskytování elektronických služeb Správcem Webu.

§ 1 Definice

 • Webové stránky – webové stránky fungující na adrese www.unimont.pl

 • Externí web – web partnerů Správce, poskytovatelů služeb nebo příjemců

 • Správce - UNIMONT Zbigniew Słomian se sídlem v 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 6, s daňovým identifikačním číslem (NIP): 6481113889 , s číslem REGON: 277876536 , poskytující služby elektronicky prostřednictvím Webu a uchovávání a zpřístupňování informací v zařízeních Uživatele

 • Uživatel – fyzická osoba, pro kterou Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webu.

 • Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup na Webové stránky

 • Cookies – textová data shromážděná ve formě souborů umístěných na Zařízení Uživatele

§ 2 Typy souborů cookie

 • Interní cookies – soubory umístěné a čtené ze Zařízení Uživatele jsou odesílány IT systémem Webu

 • Externí cookies – soubory umístěné a čtené ze zařízení Uživatele ICT systémy externích webových stránek

 • Soubory cookie relace – soubory nahrané a přečtené ze zařízení uživatele webovou stránkou nebo externími webovými stránkami během jedné relace daného zařízení. Po skončení relace jsou soubory odstraněny ze zařízení uživatele.

 • Trvalé soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze zařízení Uživatele Webem nebo externími webovými stránkami, dokud nejsou ručně smazány. Soubory nejsou po ukončení relace Zařízení automaticky smazány, pokud není konfigurace Zařízení Uživatele nastavena po skončení relace Zařízení do režimu mazání souborů cookie.

§ 3 Zabezpečení

 • Mechanismy ukládání a čtení - Mechanismy ukládání a čtení souborů cookie neumožňují shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo jakýchkoli důvěrných informací ze Zařízení Uživatele. Přenést viry, trojské koně a jiné červy do Zařízení Uživatele je prakticky nemožné.

 • Interní soubory cookie – interní soubory cookie používané Správcem souborů cookie jsou bezpečné pro Zařízení Uživatelů

 • Externí cookies – Správce nenese odpovědnost za bezpečnost souborů Cookies od partnerů Webu. Seznam partnerů je uveden dále v Zásadách používání souborů cookie.

§ 4 Účely, pro které se soubory cookie používají

 • Statistické údaje - Správce a externí webové stránky používají soubory cookie ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou například statistiky návštěv, statistiky zařízení uživatele nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a vylepšení webových stránek.

 • Marketing a reklama – Správce a externí webové stránky používají soubory cookie pro marketingové účely a zobrazování reklam Uživatelů.

§ 5 Relevantní marketingové techniky

 • Provozovatel využívá statistickou analýzu návštěvnosti webu prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace odvozené z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

 • Provozovatel využívá remarketingové techniky, které umožňují přiřazování reklamních sdělení k chování uživatele na webu, což může vyvolávat iluzi, že osobní údaje uživatele slouží k jeho sledování, ale v praxi nedochází k předávání osobních údajů od Provozovatele provozovatelům reklamy. Technologickou podmínkou pro takové činnosti je povolení cookies.

§ 6 Externí webové stránky

Správce spolupracuje s následujícími externími webovými stránkami, které mohou umisťovat soubory cookie do zařízení Uživatele:

 • Google Analytics a Google Ads

§ 7 Možnosti stanovení podmínek ukládání a přístupu na Zařízení Uživatele Webem a externími weby

 • Uživatel může kdykoli nezávisle změnit nastavení ukládání, mazání a přístupu k údajům uložených souborů cookie

 • Informace o tom, jak zakázat soubory cookie v nejoblíbenějších počítačových prohlížečích a mobilních zařízeních, jsou k dispozici na adrese: jak zakázat soubory cookie .

 • Uživatel může kdykoli smazat jakékoli dosud uložené soubory cookie pomocí nástrojů Zařízení Uživatele, jejichž prostřednictvím Uživatel využívá služby Webu.

 • Zde můžete deaktivovat personalizaci reklam: https://adssettings.google.com/authenticated nebo si stáhnout doplněk pro blokování Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

§ 8 Požadavky na webové stránky

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení uživatele může způsobit nefunkčnost některých funkcí webové stránky.

 • Správce nenese žádnou odpovědnost za nesprávně fungující funkce Webu, pokud Uživatel jakýmkoli způsobem omezuje možnost ukládání a čtení souborů cookie.

§ 9 Změny Zásad používání souborů cookie

 • Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady používání souborů cookie kdykoli změnit, aniž by o tom informoval uživatele.

 • Změny provedené v Zásadách používání souborů cookie budou vždy zveřejněny na této stránce.

 • Zavedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění Zásad používání souborů cookie.

Telefon +48 786 811 730
Copyright © 2022 unimontregaly.cz - Skladové regály - Všechna práva vyhrazena
Implementace a servis webu: LekroTech