Informační povinnost GDPR


Každý subjekt údajů má právo získat informace o zásadách zpracování a ochrany údajů a kontrolovat jejich zpracování na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES , dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Správcem Vašich osobních údajů je UNIMONT Zbigniew Słomian se sídlem 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 6, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (NIP): 6481113889 , s přiděleným číslem REGON: 277876536 , e-mailová adresa: biuro@unimont.pl
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zodpovězení dotazu položeného v kontaktním formuláři a předložení nabídky, pokud o nabídku požádá osoba poskytující souhlas.
 3. Právním základem pro zpracování vašich údajů jsou: Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):
  • za účelem zodpovězení dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách podle čl. 6 sec. 1, lit. GDPR (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyřízení věci)
  • za účelem nezbytným ke splnění právní povinnosti, např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů v souladu s čl. 6 lit. C
 4. Doba uchovávání osobních údajů:
  1. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a plnění právní povinnosti Správce budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a po jejím uplynutí po dobu nezbytně nutnou k:
   • poprodejní zákaznický servis (např. vyřizování reklamací)
   • zajištění nebo hledání případných nároků
   • plnění zákonné povinnosti správce údajů (např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů)
  2. osobní údaje zpracovávané za účelem zodpovězení dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů na webu do doby podání účinné námitky, nejdéle však do jednoho roku od ukončení korespondence
  3. osobní údaje zpracovávané na základě samostatného souhlasu budou uchovávány do jeho odvolání.
 5. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo souhlas kdykoli odvolat. (aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním)
 6. Když se rozhodnete, že UNIMONT Zbigniew Słomian jako správce údajů zpracovává osobní údaje způsobem, který porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, máte právo podat stížnost u prezidenta Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Poskytnutí vašich osobních údajů v rozsahu zákonem stanovených požadavků je povinné a ve zbývajících dobrovolné.
Telefon +48 786 811 730
Copyright © 2022 unimontregaly.cz - Skladové regály - Všechna práva vyhrazena
Implementace a servis webu: LekroTech